UCON productie Haiger tot 2014
Verhuizing naar Granada ES

Voortgang UCON verhuizing en productie uit Haiger

Ingewikkelde productie planning tijdens verhuizing DRB en GGB lijnen naar Spaanse Granada locatie voor het Duitse UCON.

Geachte klanten, beste relaties,

In aansluiting op onze contacten en op veelal persoonlijk besproken Haiger situatie in de afgelopen maanden informeer ik u hierbij -namens www.UCON.de- over de huidige status van onze productie locatie in Haiger. Tevens wil ik u informeren over de voortgang qua verhuizing en afhandeling van uw order(s) bij ons. 

Sinds eind 2012 heeft de TEKA groep een strategische her-structurering en re-branding ingang gezet. Veelal wordt geclusterd binnen haar 3 BU’s zijnde; Kitchen & Bath, Containers en Professional Kitchen. Binnen ‘onze BU containers’ wordt van 4 naar 3 productie locaties overgegaan, hetgeen concreet een grote impact heeft door het sluiten van productie locatie Haiger, dat een deel van UCON pallet produceert. Qua effectiviteit een logische keuze om competatief, optimale service en hoge kwaliteit te blijven leveren, omdat op onze productie locatie in Spanje de grootste geautomatiseerde productie SS bier-kegs staat!

Via lange onderhandelingen tussen holding, vakbonden, personeelsvertegenwoordiging én de regionale overheid, zijn, alle afspraken voor een goed sociale plan in dit late voorjaar vastgelegd. Sindsdien ligt ook aan onze collega’s uit Haiger een heldere beeld qua keuze voor hun toekomst voor.

Het oorspronkelijke plan en proces betekende dat eind 2015 locatie Haiger gesloten zou worden, maar door het proces van besluiten en consequenties ontstond de laatste maanden een toenemende versnelling. Werd 2 á 3 maanden geleden gedacht aan ‘eind 2014 / begin 2015’ nu komt november 2014 al in beeld! Dit komt met name doordat, personeel kiest voor nieuwe werkgevers, of wel gebruik maakt van aanbod tot einde dienstverband, of wel zal overgaan in (Duitse wet) een specifieke “Transfergesellschaft”. Door gebruikmaking van keuzes, is de productie capaciteit de laatste paar maand zéér sterk gereduceerd en is ook het hele verhuizingsproces versneld, maar gelden ook in Spanje minimale aanloop/opstarttijden.

De directie van UCON, haar salesteam en QA kwaliteitsafdeling blijven gezeteld vanuit UCON Duitsland. Het pakket aan ASC aseptic containers wordt voortaan in Hausach geproduceerd, hetgeen reeds loopt. Het pakket aan GGB + DRB drück/gefahrgutbehälter wordt straks alles in Granada.ES geproduceerd. Voor onze onderlinge persoonlijke communicatie en afstemming zijn geen verandering voorzien. 

Actueel zijn alle GGB/DRB producties reeds naar Spanje verhuist behalve de ø 216 en ø 236 diameters. Dat betekend dat opgegeven orderbevestigingen t.b.v. ø 278, 363, 395 en 550 feitelijk al uit Spanje komt. Op dit moment resteert ons nog de verhuizing van GGB/DRB ø 216 + ø 237 mm diameterlijnen welke voor nu voorzien wordt in de periode week 45-48 (november 2014)

Momenteel zijn al uw orders ingeboekt en worden zo snel mogelijk in Haiger of Granada afgehandeld. Uiteraard is de Spaanse productieplanning stabiel, daar waar, de bijzondere omstandigheden in Haiger tot veel meer zorg en aandacht leidt, door wisselde en afnemende bezetting van productie personeel. Afgelopen maand en in de komende, wordt ook extra productie personeel uit andere locaties ingezet!.

Over de exacte levertijden wordt wekelijks én dagelijks gekeken naar onze beste mogelijkheden. Echter is het door die wisselende omstandigheden niet meer mogelijk een vaste planning vooruit te bieden. Wij hopen dat uw eerdere aanvullende bestellingen in uw handels- en gebruikersvoorraad nog voldoende ruimte biedt om de komende paar maanden te overbruggen. Wij danken u voor uw volle begrip en medewerking.

Al uw nieuw ingebrachte productie orders komen uit Granada.ES // uw lopende orders uit Haiger.DE.

Van uw vragen of wensen verneem ik graag… Getekend met vriendelijke groet,

Dhr. Gerard C.J. Noordhof,

for and on behalf of: UCON AG Containersystemen KG

Consensys